Gạch Đồng Tâm 30x60

Mã Sản Phẩm:3060 MOSAI 005 (Loại 1)

Đơn vị tính:M2

Giá bán:150 vnđ

Xuất xứ:Đồng Tâm VN

Lượt xem:867